แจ้งโอนเงิน

โปรดตรวจเช็ครหัสการสั่งซื้อให้ถูกต้องก่อนการแจ้งโอนเงินทุกครั้ง

บัญชีธนาคาร Kidzada

ชื่อบัญชี นางวิภามาศ รอดเจริญ

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ท เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 457-2-42668-3

หลักฐานการโอนเงิน
* คลิกเพื่อเลือกรูปภาพ